Merkidentiteit

Je merkidentiteit draait om de essentie van jouw merk. Wie ben je? Waar sta je voor? Waar ga je voor? En hoe kom je daar? En dat zo kernachtig mogelijk verwoord. Niet met lange wollige teksten, maar alleen datgene waar het echt om gaat als je alle randzaken achterwege laat. Met woorden die niet toevallig, maar heel bewust zijn gekozen. Focus dus om doelgericht te kunnen bouwen aan je merk.

Inspireren vanuit je drijfveren

Een duidelijke merkidentiteit helpt je om vanuit je drijfveren te communiceren en daarmee inspirerend en uniek te zijn. Dat maakt dat mensen zich met jouw merk kunnen identificeren en verbinden. Niet alleen buiten je organisatie. Het is ook een middel om al je medewerkers te betrekken bij je merk en iedereen dezelfde kant op te krijgen. Je merkidentiteit is de basis voor alles wat jouw merk doet. Het geeft je houvast en sturing in de richting van het ideaal waar je samen aan werkt.

De essentie in een of twee woorden

Om je merkidentiteit te bepalen en scherp te stellen halen we allereerst input op uit alle lagen van jullie organisatie. Vanuit welke drijfveren werk je aan welke idealen? Welke merkwaarden zijn belangrijk? Wat is de essentie van het merk in een of twee woorden? We vinden het belangrijk om je medewerkers hierbij te betrekken en om uit te gaan van je eigen kracht.

We kijken ook naar de context en praten met klanten om tot de juiste inzichten te komen voor een scherpe merkpositionering. Wat wil je bereiken bij welke doelgroep(en)? Wat maakt je merk relevant en onderscheidend? Welke fricties los je op? En welke category entry points bieden de meeste kansen? Welke andere kansen en bedreigingen zien we? Tot slot kijken we naar de merkhiërarchie en hoe de verschillende producten, diensten en eventuele labels binnen het merk zich tot elkaar verhouden.

Dit alles leggen we vast en werken we uit. Bijvoorbeeld in een Brand Identity Guide, maar ook in uitwerkingen die jouw visuele merkidentiteit perfect bevangen. Vanuit die sterke basis kun jij verder.