Wij bouwen aan merken en merkbeleving

Blog

ESF-DI subsidie voor Steets

In 2019 is het project "Samen richting geven aan ontwikkeling" gestart met als doel om de medewerkers van Steets zich verder te laten ontwikkelen. Hiervoor is financiële steun verleend vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF). 

De Europese Unie wil door middel van het ESF de werkgelegenheid in Europa zowel kwantitatief als kwalitatief bevorderen. Het project genaamd ‘Samen richting geven aan ontwikkeling’ draait om de volgende punten:

  • Performance Development: Denken en werken vanuit rollen
  • Professionalisering van medewerkers door ontwikkeling van specialisaties en interesses

Coaching en begeleiding

Om de verschuiving vanuit de markt en de groei van de organisatie te sturen is er een externe adviseur ingehuurd om de medewerkers van Steets in dit proces te coachen en begeleiden. Een persoonlijk ontwikkelplan, wensen, doelstellingen en competenties spelen hierbij een belangrijke rol.

Maak een supportticket aan

Heb je een probleem of een vraag over je website of intranet? Gebruik dan onderstaand formulier. Probeer zo concreet mogelijk je vraag of foutmelding te omschrijven, dat helpt ons enorm je zo goed mogelijk te helpen.


Geen bestand gekozen
Screenshot (van bijv. de foutmelding)
jkjnwer